Methode en mogelijkheden

 

* De individuele begeleiding bestaat uit enkele vaste onderdelen, te beginnen met een uitgebreide intake, waarna we samen afspraken maken over het bijhouden van een voedingsdagboek. Voor de daadwerkelijke training om tot het gewenste eindresultaat te komen volg ik een uniek gefaseerd systeem, door mijzelf ontwikkeld.

Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de aanleiding van ongewenst eetgedrag en aan het stoppen daarvan. Zelf maak ik deel uit van de noodzakelijke support in de vorm van intensief mailcontact tussen de gesprekken door. Dit zorgt al snel voor merkbaar en zichtbaar resultaat.

Indien gewenst, kunnen vervolggesprekken ook via skype gevoerd worden.

Nazorg op maat zal terugval voorkomen.

* Aanvullende mogelijkheden zijn o.a.: een zgn quickscan van eet- en beweeggewoontes, persoonlijk of per mail, extra menusuggesties, begeleiding in sportoefeningen, de thuisomgeving herbevoorraden inclusief toelichting en uitleg, begeleid inkopen doen, kooksessies.

* De begeleiding jongeren in gezinsverband bevat dezelfde onderdelen als de individuele begeleiding maar dan aangepast en/of uitgebreid, afhankelijk van de situatie en behoeften van het betreffende gezin. Ook hier wordt tussentijds intensief mailcontact onderhouden om de positieve voortgang te garanderen.

* De groepen worden in 5 interactieve bijeenkomsten geïnformeerd over gezonde voeding, tips voor bijzondere gelegenheden, valkuilen, emotie-eten, het belang van voldoende beweging, sporttips etc. Er worden vragenrondes ingelast en diverse opdrachten gegeven en behandeld.

Aanvullend op groepsvoorlichting op de werkvloer kan het bedrijf kiezen voor een kantinecheck. Hierbij wordt een rapport opgemaakt met aanbevelingen om het aanbod van de bedrijfskantine gezonder en gevarieerder te maken.

Maak vooral gebruik van de mogelijkheid eerst een gratis en vrijblijvendkennismakingsgesprek te hebben; we kunnen hierin de wensen en mogelijkheden doorspreken.